Beeld1_HR

Veranderen, verbeteren & vernieuwen

Pro-M verzorgt procesbegeleiding en verandermanagement in onderwijsorganisaties. In elke organisatie is het bij tijd en wijle nodig om veranderingen en verbeteringen aan te brengen. In de dagelijkse praktijk heeft u daar soms geen tijd voor. Een frisse blik en een sterke focus door een ervaren derde partij kunnen dan helpen. Pro-M werkt aan een duurzame verbetering van uw organisatie, vanuit vertrouwen in de organisatie en elkaar. Uw medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. Maatwerk én mensenwerk staan centraal bij Pro-M...Lees meer

There is nothing to display at this time. Please check back later.

De 21e eeuw is een eeuw van verandering en vernieuwing. Ook uw onderwijsorganisatie moet blijven verbeteren en vernieuwen. U moet immers voldoen aan alsmaar groeiende kwaliteitseisen en er is veel concurrentie. Maar verandering is moeilijk. Tradities en gewoontes zijn vaak zó ingesleten dat u ze zelf niet eens meer ziet.

Pro-M helpt u procesverbeteringen door te voeren. Pro-M is een procesbegeleider met veel ervaring binnen het onderwijs. Wij staan voor  duidelijke lijnen en structuren en wij kiezen voor een persoonlijke benadering. Elk verandertraject is uniek. Pro-M stuurt binnen uw organisatie het structuurproces en begeleidt het cultuurproces. In deze processen geeft Pro-M duidelijk aan wat er van iedereen wordt verwacht om de doelstellingen te kunnen realiseren.

Structuur én bedrijfscultuur

Pro-M richt zich met name op de interne organisatie. Hoe zijn de structuur en de cultuur van uw organisatie? Elke organisatie is immers uniek. Zelfs als de doelstellingen nagenoeg gelijk zijn. De cultuur binnen de organisatie is belangrijk voor het succes van het verandertraject. Cultuur wordt nog wel eens afgedaan als een zacht organisatieconcept, maar in de praktijk blijkt telkens weer dat niets harder is dan collectieve innerlijke overtuigingen. Daarom heeft Pro-M een gedegen oog voor de cultuur binnen uw organisatie en begeleidt ze de veranderingen die nodig zijn zorgvuldig.

Pro-M werkt

Uit onderzoek naar verandertrajecten blijkt dat gemiddeld 2/3 deel van de oorspronkelijke doelstellingen niet wordt gehaald. Vaak kiest men voor kortetermijnoplossingen met een snel resultaat. De kans is echter groot dat dat weer nieuwe problemen oplevert. Pro-M bespaart u de teleurstelling, frustratie en kosten die gepaard gaan met onvolledig of gebrekkig uitgevoerde veranderprocessen. Met Pro-M haalt u uw doelstellingen.